S 0022

S 0022
Pruikenbol gevlakt
Naar origineel uit ca. 1695
Hoogte 2,7 cm

Flattened wig standard
After an original piece from ca. 1695.
Height 2,7 cm

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.