S 0026

S 0026
Obelisk
Delftsblau 17e eeuw. de vlakke zijden
zijn beschilderd met rotspartijen,
bloemen en vogels. De holle schelpvorm in de voet is
typerend voor de "Marot"stijl. Hoogte 4,5 cm

Obelisk
Delftware 17th century. Painted with flowers
and birds. The shell decoration
on the base is typical ┬┤Marot┬┤.
Height 4,5 cm.

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.