S 0056


Grote tulpenvaas 'Bloemenpagode'
Groot exemplaar, geinspireerd op Chinese pagoden.
Beschildering met bloemen en vogels.
De sokkel is beschilderd
met de vier deugden o.a.vrouwe justitia.
Op de sokkel staan 4 waterbuffels
die 6 afzonderlijke bakjes dragen. Hoogte 12 cm

Large Tulipvase 'Flower pagode'
Large piece after Chinese pagodes.
Decoration with flowers and birds.
The base shows figures from the four
virtues. a.o. Justice On the base are 4
waterbuffalo's who carru 6 separate boxes.
Height 12 cm.

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.