S 0068

S 0068
Tegeltableau 02
Tegeltableau naar een Fries origineel
uit 1791. Deze haardplaat heeft aan
weerskanten van het vuur een kat en
een hond afgebeeld, symbool van de
eeuwige strijd tussen onder andere
man en vrouw. Afmeting 10 x 8 cm

Scene 02
Scene after an original scene from
1791 (Friesland). This back of a
fireplace has at both sides of the fire
a cat and a dog. This is the symbol of
the eternal fight between man and
wife. Size 10 x 8 cm

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.