S 0070

S 0070
Delftsblauw / Imari bord
Delftsblauw bord met blauw onderglazuur en rood opglazuur
(Imari decoratietechniek). Het origineel dateert uit 1791.
Middellijn 3 cm

Plate, Delftware/Imari
Delftware plate with blue underglaze
and red overglaze. The original dates
from 1791. Diameter: 3 cm.

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.