S 0119

S 0119
Zeshoekige tulpenpagode
Delfts aardewerk. (1690). Collectie
van Willem en Mary. De
tulpenpagode bestaat uit een sokkel
met daarop zes liggende dieren.
Hierop rusten negen losse
waterreservoirs.
De sokkel heeft zes bolvormige
klauwpoten, De decoratie bestaat uit
drie zich herhalende voorstellingen:
de buste van koning Willem III, een
pauw met uitgespreide veren en een
Amaretto, een mollig kinderfiguurtje,
ook wel Putto genoemd, met een ooievaar.
De tuiten van de waterreservoirs zijn
geplaatst in de bek van aapachtige dieren
Gelimiteerde oplage van 25
exemplaren. Hoogte 11,5 cm.

Hexagonal tulip pagode
Fayence from Delft. (1690).
Collection of William and Mary. The
tulip pagoda consists of a base with
six lying animals. On top of this base
nine separate reservoirs are placed.
The base has six globular claw feet.
The decoration consists of three
repetitive performances: the bust of
King William III, a peacock with
spreading feathers and an Amaretto,
a chubby child figure, also called
Putto with a stork.
The sprouts of the reservoirs are
placed in the mouth of apelike animals.
Limited edition of 25 pieces. Height 11,5 cm

Op aanvraag wordt een prijslijst toegezonden.
Pricelist will be sent on request.